Skönhetsideal ur två synvinklar

Skönhetsideal är vår gällande norm för vad som är accepterat. Detta ideal ger oss en insikt i hur den perfekta skönheten ser ut. Den porträtterar med en bild av något som tycks vara ouppnåeligt och detta ger upphov till att insjuknandet i psykisk som fysisk ohälsa har kommit att öka. Den både visar och talar om för oss de samhällsnormer som måste uppnås för att kunna passa in. Vi kastar en negativitetens skugga över skönhetsideal, men om vi vänder på det kan detta vara en morot i jakten på en godare hälsa.

Skönhetsideal som något negativt

Skönhetsideal i sig är ett svårt begrepp att sätta ord på. Vad som står säkert däremot är att detta tycks ha kommit att ge upphov till ett ökat insjuknande i psykisk som fysisk ohälsa. Skönhetsideal är en norm. En norm talar om det som är acceptabelt och det som gör att vi kan passa in i samhället utan att hamna utanför. För det är vad normer är; att vara en del av gemenskapen där de som inte passar in hamnar i ett utanförskap. Att presentera och framställa ett ideal som är skapad i ett redigeringsprogram gör att detta får förbli något ouppnåeligt. Påverkan på vår självbild, självkänslan och med ett självförtroende som inte tycks existera har skönhetsideal kommit att porträtteras som boven i dramat.

Skönhetsideal som något positivt

Skönhetsideal är laddat med negativ energi. Vi talar om detta som något som ger upphov till, och som boven, en låg självkänsla. Men om vi vänder på det kan vi komma att kunna kasta ett positivitetens ljus på skönhetsideal. I ett samhälle där vi tycks bli mer och mer stillasittande kan skönhetsideal verka som en morot. En morot till att skapa en motivation och finna en inspiration till att välja en god hälsa. Bortom allt det negativa vi finner i skönhetsideal kan vi också välja att vända på det hela och finna en inspiration, en motivation till att prioritera vår hälsa.