Bokföring – Så sköter du din bokföring på ett effektivt sätt

Bokföring är processen att registrera, lagra och hämta finansiella transaktioner. Det är en viktig del av alla företag, eftersom det ger ett register över inkomster och utgifter som kan användas för att fatta välgrundade beslut om framtida utgifter.

Bokföring kan göras manuellt eller med hjälp av programvara. Manuell bokföring innebär att man för register i ett pappersbaserat system, t.ex. i form av huvudböcker eller journaler. Detta kan vara tidskrävande och kan kräva specialutbildning.

Programvarubokföring använder bokföringsprogram för att lagra uppgifter om finansiella transaktioner. Detta kan göra processen effektivare och lättare att hantera.

När man väljer en bokföringsmetod är det viktigt att ta hänsyn till storleken och komplexiteten hos din verksamhet. För små företag kan det räcka med manuell bokföring. Men för större företag är det troligen effektivare och mer ändamålsenligt att använda bokföringsprogram. https://bokoredo.se/bokforing/

Tips hur du sköter bokföringen i företaget

Det finns några grundläggande tips som kan hjälpa dig att sköta bokföringen i ditt företag på ett effektivt sätt:

 • Håll noggranna och uppdaterade register. På så sätt blir det lättare att spåra utgifterna och identifiera eventuella oegentligheter.
 • Använd bokföringsprogram. Det kan spara tid och göra bokföringsprocessen effektivare.
 • Använd en kontoplan. Detta är en förteckning över alla olika typer av transaktioner som du kan behöva registrera. Att ha en kontoplan kan hjälpa dig att hålla reda på vart dina pengar tar vägen och se till att alla transaktioner redovisas.
 • Sök professionell rådgivning om det behövs. Om du är osäker på hur du ska inrätta ditt bokföringssystem eller vilka register du behöver föra.
 • Förvara alla ekonomiska uppgifter på ett och samma ställe. Det gör det lättare att hitta information när du behöver den.
 • Håll dig organiserad. Använd mappar, etiketter eller ett arkiveringssystem för att hålla dina register ordnade. Det gör det lättare att hitta information när du behöver den.

Bokföringsplikt

Som företagare är du skyldig att föra noggranna räkenskaper. Dessa uppgifter måste omfatta alla inkomster och utgifter samt uppgifter om tillgångar och skulder. Denna information används för att förbereda din årliga skattedeklaration och kan också användas för att fatta välgrundade beslut om framtida utgifter.

Om du anställer personal måste du också föra lönebokföring. Dessa register måste innehålla de anställdas namn, adress, anställningens start- och slutdatum, bruttolön, avdrag och nettolön. Lönebokföringen måste sparas i minst sju år.

Hur ofta ska jag göra min bokföring?

Hur ofta du gör din bokföring beror på hur stort och komplicerat ditt företag är. För små företag kan det räcka med att göra bokföring på följande dagar:

 • i slutet av varje vecka ska du uppdatera dina register med alla transaktioner som har inträffat sedan den senaste uppdateringen
 • i slutet av varje månad ska du stämma av dina kontoutdrag och kontrollera att alla transaktioner har redovisats

För större företag kan det vara nödvändigt att uppdatera bokföringen dagligen. Detta beror på att det kommer att finnas fler transaktioner att registrera och att det blir lättare att upptäcka eventuella oegentligheter om du uppdaterar dina register oftare.

Vilken typ av bokföring ska jag föra?

Vilken typ av bokföring du behöver föra beror på hur stor och komplex din verksamhet är. För små företag kan det räcka med följande typer av register:

 • kontoutdrag
 • fakturor och kvitton
 • småpengar
 • kassabok

För större företag kan du behöva föra mer detaljerade register, till exempel:

 • en huvudbok
 • konton för tillgångar och skulder
 • inkomst- och utgiftsredovisning
 • resultaträkning
 • en balansräkning.

Du kan också behöva föra register över dina anställdas löneuppgifter. Dessa register måste innehålla den anställdes namn, adress, anställningens start- och slutdatum, bruttolön, avdrag och nettolön. Löneräkenskaperna måste sparas i minst sju år.

Vilka är fördelarna med att föra noggranna register?

Det finns flera fördelar med att föra noggranna register:

 • Det kan hjälpa dig att spåra utgifter och identifiera eventuella oegentligheter. Detta är viktigt för att du ska kunna hantera din ekonomi på ett effektivt sätt.
 • Det kan hjälpa dig att förbereda din årliga skattedeklaration på ett enklare sätt.
 • Det kan göra det lättare att ansöka om lån eller andra typer av finansiering, eftersom långivarna ofta ber att få se dina affärshandlingar.
 • En bra bokföring kan hjälpa dig att driva ditt företag mer effektivt och fatta välgrundade beslut om framtida utgifter.

Slutsats

Det är viktigt för alla företagare att hålla korrekta register. Det kan hjälpa dig att spåra utgifter, förbereda din årliga skattedeklaration och fatta välgrundade beslut om framtida utgifter. Det finns flera sätt att effektivisera din bokföringsprocess, t.ex. genom att använda bokföringsprogram, anställa en bokhållare eller revisor och att hålla sig organiserad.